نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016 جلد اول 5 استاد

بررسی کوتاه کتاب :

  • ترجمه و تلخیص ویرایش هشتم “Molecular Cell Biology”
  • در برگیرنده مفاهیم کلیدی در بیولوژی سلولی و مولکولی
  • به انضمام آزمون‌های طبقه بندی شده زیست شناسی سلولی مولکولی
  • به همراه پاسخنامه کلیدی