نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ژنتیک از دیدگاه حل مسئله ساسان امینی

بررسی کوتاه کتاب :

  • درسنامه ای کامل و روان
  • ارائه نکات کامل مباحث ژنتیک
  • آموزش از طریق حل مسائل 
  • چاپ سال 1401